Lianna Stepanyan

Yerevan, Arménie

Never say never!

1078 Termes    1 Blossaires    36 Abonnés    66028 Viewers

Lianna Stepanyan

Yerevan, Arménie

Never say never!

1078 Termes    1 Blossaires    36 Abonnés    66028 Viewers

Termes de Lianna Stepanyan

սեր

Soins de santé; Santé sexuelle

Ուժեղ հոգատարություն մեկ այլ անձի հանդեպ: Դա լինում է շատ ձևերով: Կարող է լինել սեր ռոմանտիկ սիրահար զույգերի, մտերիմ ընկերների, ծնողների և երեխաների, Աստծո և մարդկության ...

ձեռքերը կանթած

Drame; Jeux de scène

Դիրք, երբ ձեռքերը կոնքամասում են և արմունկներն էլ դուրս են հակված:

տպիչ

Informatique; Périphériques PC

Հարակից սարքի տեսակ, որը համակարգչային թղթի վրա կամ այլ միջոցների տեղեկատվության կողմից արտադրում է բարդ կրկնօրինակներ: ...