Termes de Zhana

фолклор

Culture; Les gens

Състои се от музика, устна история, легенди, популярни вярвания, които са традиционни за една култура. Изучаването му се нарича фолклористика. Фолклорът може да бъде разделен на ...

Корпус на мира

Gouvernement; Gouvernement et politique

Независима федерална агенция в изпълнителната власт. Корпус на мира е създаден през 1961 г., а от 1981 г. е независима агенция. Има за цел да насърчава мира и международно ...

Корпус на мира

Organisations à but non lucratif; Plaidoyer

Корпус на мира е американска доброволческа програма, която предоставя техническа помощ, помага на хората по света да разбират американската култура, а на американците - да ...

Viewers(11077) View all

Abonnés(0) View all

Zhana doesn't have any followers yet.