jsvonavec

Bratislava, Slovakia

24 Termes    0 Blossaires    2 Abonnés    18001 Viewers

jsvonavec

Bratislava, Slovakia

24 Termes    0 Blossaires    2 Abonnés    18001 Viewers

Termes de jsvonavec

rozoznanie dvojznačnosti

Télécommunications; GPS (global positioning system)

Ak by mohla byť určená počiatočná hodnota dvojznačnosti pre každý pár satelit-prijímač, potom meranie dvojznačnej integrovanej nosnej fázy môže byť opravené, aby sa vytvorilo ...

analógový signál

Télécommunications; GPS (global positioning system)

Hlavným znakom analógových signálov je, že sú spojité. Naproti tomu digitálne signály sa skladajú z hodnôt nameraných v diskrétnych intervaloch.

anténa

Télécommunications; GPS (global positioning system)

Táto časť hardvéru prijímača GPS, ktorý príjíma (a niekedy zosilňuje) prichádzajúce signály v L pásme. Antény sa objavujú vo všetkých tvaroch a veľkostiach, ale v súčasnosti ...

Abonnés(2) View all

Following(0) View all

jsvonavec is not following any users.