nowwa

Samarkand, Ouzbékistan

2 Termes    0 Blossaires    2 Abonnés    32936 Viewers

nowwa

Samarkand, Ouzbékistan

2 Termes    0 Blossaires    2 Abonnés    32936 Viewers

Termes de nowwa

Faollik,Yorqinlik

Publicité; Panneaux publicitaires

Ba'zan yorqinlik xam deyiladi. Suyuq Kristalli Ekranlar (SKE)sanoatida ekranni bir kvadrat metrdagi yorug'ligini kandela o'lchov birligida o'lchanishiga aytiladi, ba'zan nit xam ...

Takroriy, tez-tez, chastota

Astronomie; l'astronomie générale

To'lqinni xar soniyada bosib o'tadigan nuqtalar miqdori. Gerts (Hz)da o'lchanadi. Elektromagnit nurlanishda chastota to'lqinlar uzunligiga teskari proportsional.

Collected Terms

printer

Informatique; Périphériques PC

Kompyuter tomonidan yaratilgan ma’lumot nusxasini qog‘oz va boshqa media vositalarida chop etuvchi tashqi qurilma turi