santosh2244j

Pune, Inde

"Quality is greater than quantity..!"

2 Termes    0 Blossaires    0 Abonnés    14561 Viewers

santosh2244j

Pune, Inde

"Quality is greater than quantity..!"

2 Termes    0 Blossaires    0 Abonnés    14561 Viewers

Termes de santosh2244j

नियुक्त केलेले

Gouvernement; Gouvernement et politique

एक व्यक्तीने किंवा लोकांच्या गटाने निवडलेले. प्रशासनातील काही पदे इतर सार्वजनिक अधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेल्या लोकांकडून नियुक्त केली जातात. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, राष्ट्रप ...

परकीय

Gouvernement; Gouvernement et politique

असा व्यक्ती जो त्या देशातील रहिवासी आहे परंतु त्या देशाचा नागरिक ...

Abonnés(0) View all

santosh2244j doesn't have any followers yet.

Following(0) View all

santosh2244j is not following any users.