Accueil > Blossary: Ukrainian judicial system
This glossary is about how the national judicial system of Ukraine operates, which elements it consists of, and the principles this system relies on.

Catégorie : Law

32 Terms

Created by: akozhukhov

Number of Blossarys: 1

Mes termes
Collected Terms

Национална школа судија Украјне је државна установа са посебним статусом који осигурава обуку високо квалификованог особља из правосудног система, укључујући судије, кандидате за позицију судије, ...

Domain: Law; Catégorie: Legal

Члан 90. Закона о правосудном систему и положају судија дефинише Државно судско веће као стално тело у правосудном систему Украјне. Према Закону, државно судско веће, између осталог, обавља избор ...

Domain: Law; Catégorie: Legal

Виши Привредни суд Украјне је један од три специјализованих Касационих судова Украјне, заједно са Управним судом Републике Украјне и Високим специјализованим судом Украјине за грађанске и кривичне ...

Domain: Law; Catégorie: Legal

Уставни суд Украјне једино је тело уставне надлежности у Украјини, у складу са чланом 147. Устава Украјине. Уставни суд Украјине решава питања о усклађености закона и других правних аката са Уставом ...

Domain: Law; Catégorie: Legal

Врховни суд Украјне највиши је правосудни орган у систему опште надлежности Украјне, како је прописано чланом 125. Устава Украјне. Према члану 38. Законом о правосудном систему и положају судија, ...

Domain: Law; Catégorie: Legal

Nacionalna škola sudaca Ukrajine je državna ustanova s ​​posebnim statusom koji osigurava obuku visoko kvalificirano osoblje za pravosudnog sustava, uključujući suce, kandidata za poziciju suca, a ...

Domain: Law; Catégorie: Legal

Članak 90. ​​Zakona o pravosudnom sustavu i položaju sudaca definira Državno sudbeno vijeće kao stalno tijelo u pravosudnom sustavu Ukrajine. Prema Zakonu, državno sudbeno vijće, između ostalog, ...

Domain: Law; Catégorie: Legal

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Envoyer  
Other Law Blossarys

Do You Know That You Can Perform Your Marriage ...

Category: Law

By: nehachhibberlawyer

Related etymology with verb 'increase'= become ...

Category: Law

By: KATRAT

The term is a proper noun, deriving from verb ...

Category: Law

By: KATRAT

It's a verb that means something, in terms of ...

Category: Law

By: KATRAT