Home > Blossary: Sleep disorders
A blossary on different disorders of sleep.

Category: Health

1 Term

Created by: Silentchapel

Number of Blossarys: 95

My Terms
Collected Terms

Narcolepsy, també conegut com hypnolepsy, és una malaltia neurològica crònica causada per autoimmune destrucció de neurones hypocretin productores inhibint el cervell ' s capacitat de regular el somni vigília cicles normalment. Persones amb narcolepsy experiència freqüent somnolència diürna excessiva, comparable a com no-narcoleptics sentir després de 24 a 48 hores de la privació de son, com molestat nocturn dormir que sovint es confon amb l'insomni.

Domain: Health care; Category: Sleep disorder

Narcolepsy, també conegut com hypnolepsy, és una malaltia neurològica crònica causada per autoimmune destrucció de neurones hypocretin productores inhibint el cervell ' s capacitat de regular el somni vigília cicles normalment. Persones amb narcolepsy experiència freqüent somnolència diürna excessiva, comparable a com no-narcoleptics sentir després de 24 a 48 hores de la privació de son, com molestat nocturn dormir que sovint es confon amb l'insomni.

Domain: Health care; Category: Sleep disorder

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

A Blossary on mergers and acquisitions by Apple.

Category: Technology

By: Silentchapel

A blosssary of mergers and acquisitions by ...

Category: Business

By: Silentchapel

A blossary of mergers and acquisitions by Google.

Category: Business

By: Silentchapel

A blossary of Disney characters.

Category: Arts

By: Silentchapel